IV - Nakladatelství s.r.o.

Odborné nakladatelství pro preventivní a osvětové publikace

 

IV-Nakladatelství s.r.o. se ve spolupráci se svými partnery snaží přispět k ochraně veřejnosti. Prostřednictvím preventivních publikací, které jsou určeny pro různé cílové skupiny obyvatel, upozorňuje na možná nebezpečí hrozící v současné společnosti, ať už se jedná o bezpečnost silničního provozu, práci s internetem nebo nejrůznější formy kriminality. V neposlední řadě se snaží seznámit širokou veřejnost se zásadami poskytování první pomoci.

Partneři IV-Nakladatelství s.r.o. jsou renomované organizace garantující odbornou stránku všech vydávaných titulů. Publikace jsou vydávány regionálně a jsou zdarma k dispozici na veřejných místech. Jejich vydávání umožňuje laskavá podpora společností i jednotlivců z daného regionu, kteří v publikaci uveřejní prezentaci své firmy.

 


 

Společně dělat dobré věci –

to je naše krédo po celý rok, ale právě na konci roku nám obzvlášť záleží na tom, abychom dostáli své sociální odpovědnosti.

Vděčně se ohlížíme za úspěšným rokem 2017 a chceme tuto vděčnost vyjádřit formou daru některé z organizací pomáhající potřebným.