INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)
ipa-iac.org

IPA je :

 • největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s více než 268 000 členy, t.č. z 62 států světa,
 • doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru,
 • politicky i odborově nezávislá,neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci,
 • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnu zkušeností mezi policejními příslušníky,
 • přijata na základě jejího účelu a cílů sociální radou UNO dne 5.června 1967 do registru generálního sekretariátu UNO jako nevládní organizace při hospodářské a sociální radě,
 • od 25.7.1977 registrována u Evropské rady s poradním statutem na seznamu mezinárodních organizací,
 • registrované sdružení IPA sekce ČR, je právnickou osobou, která se dělí na územní organizace.

 

 

IPA chce :

 • podporovat přátelské vztahy a vzájemnou pomoc mezi policejními úředníky v naší zemi, v zahraničí,
 • napomáhat a podporovat výměnu zkušeností v policejní oblasti a přispět tak k ulehčení mezinárodní policejní spolupráce,
 • svou spoluprací s veřejností ovlivňovat obraz a představy o policii a tak pozitivně působit na vztahy mezi občany a policií,
 • studijními cestami a setkáními rozšiřovat znalosti svých členů a pochopení pro problémy druhých,
 • v rámci svých možností být činná a pomáhat v sociální oblasti,
 • napomáhat vzájemné toleranci a přispívat k porozumění mezi národy a udržení míru.

 

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)

Česká republika

www.ipacz.cz

 

Československá sekce byla založena v první jarní den roku 1992 ustavujícím kongresem v Chebu, za mezinárodní účasti převážně německých přátel. Členská základna v počtu asociovaných a ostatních členů čítala tehdy 120 policistů.

První územní skupina IPA v ČSFR vznikla v květnu 1992 v Klatovech. Prvním prezidentem společné sekce se stal p. Pavel Běloch z Chebu. Pod jeho taktovkou, za úzké spolupráce s německým vedením IPA, došlo dne 6.11.1992 k mezinárodnímu uznání Československé sekce v Rio de Janeiru. Od té doby se styky naší sekce rozrostly do mnoha podob v Evropě i mimo ni.

Svoji samostatnou kapitolu pak tvoří období po rozdělení Československa v roce 1993. Vznikly tak dvě samostatné části - Česká sekce IPA a Slovenská sekce IPA. V současné době tvoří českou sekci 3600 členů.

 

1. Cheb   24. Brno
2. Klatovy   25. Hevlín
3. Plzeň   26. Olomouc
4. Praha   27. Znojmo
5. České Budějovice   28. Mikulov
6. Slavonice   29. Hranice
7. Domažlice   30. Frýdek-Místek
8. Hradec Králové   31. Ostrava I.
9. Jindřichův Hradec   32. Ostrava II.
10. České Budějovice II.   33. Uherské Hradiště
11. Praha -Policejní akademie   34. Hodonín
12. Most   35. Břeclav
13. Teplice   36. Zlín
14. Chomutov   37. Třinec
15. Ústí nad Labem   38. Jihlava
16. Liberec   39. Žďár nad Sázavou
17. Praha IV. - hrad   40. Šumperk
18. Hradec Králové - SCP   41. Hrušovany nad Jevišovkou
19. Karlovy Vary   42. Město Albrechtice
20. PrahaV.   43. Jeseník
21. Jičín   44. Opava
22. Praha - PPČR   45. Prostějov
23. Praha - Správa hl. Města   46. Brno II.

Celkový počet územních skupin IPA v ČR: "46

 

EUROPEAN POLICE ASSOCIATION

www.epacz.eu

 European Police Association má statut nevládní (NGO) organizace se sídlem v Bruselu. Sesterská organizace v České republice je registrována na ministerstvu vnitra rovněž jako NGO organizace ve formě občanského sdružení podle zákonů ČR.

Na rozdíl od ostatních občanských sdružení profesně zaměřených na bezpečnostní komunitu není záměrem sdružovat co největší počet členů a ovlivňovat činnosti a život uvnitř této komunity. Již nyní existuje v ČR několik člensky silných sdružení, jako např. Mezinárodní policejní asociace (IPA), Nezávislé odborové sdružení PČR a v jeho rámci sdružení Policejní veterán, Sdružení městských strážníků apod., které dávají dostatečný prostor oprávněným zájemcům realizovat se ve spolkové činnosti.

Zatím byl vytvořen pouze organizační tým, který pod pracovním heslem „Sloužit a chránit společně“ má za cíl organizovat různé vzdělávací aktivity (jako jsou např. školení, semináře a především stáže v zahraničí) se zaměřením na zvyšování odborných znalostí a vědomostí, zajišt’ování výměny pracovních zkušeností, jakož i zajišt‘ovat různé formy aktivit v oblasti prevenitivní činnosti (což by mělo následně napomáhat k dalšímu poznávání a sbližování občanů se zmíněnou bezpečnostní komunitou).

 

Nosnou myšlenkou je pomáhat ve zmíněných oblastech aktivit především mladým lidem, kteří jsou ochotni na sobě pracovat bez ohledu na osobní volno a pohodlí a nebojí se nového poznání v jiném nebo neznámém prostředí.

V úctě a s pozdravem „Serve and protect together“

Ing. Jaromír Rada
sekretář

 

Od nedávna vydáváme společně vysoce aktuální publikaci „Klikni si...“, která by chtěla navést děti a mladistvé k plně odpovědnému a bezpečnému přístupu na internet.

 

 

Český červený kříž

www.cervenykriz.eu

cck_redesign_cz

 

Společnost Český červený kříž, IČ 00426547, se sídlem 118 04 Praha 1, Thunovská 18, je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži.

Český červený kříž plní zejména tyto úkoly:
•    vychovává obyvatelstvo ke znalostem první pomoci, propaguje bezpříspěvkové dárcovství krve;
•    působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
•    působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech   katastrof a jiných mimořádných událostí;
•    poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
•    šíří znalost mezinárodního humanitárního práva.

Český červený kříž byl Mezinárodním výborem Červeného kříže uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

www.cervenykriz.eu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.