V roce 2016 a 2017 podpořilo IV-Nakladatelství s.r.o. činnost Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

www.vdv.cz


 

 


V roce 2016 a 2017 podpořilo IV-Nakladatelství s.r.o. činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou.

www.cfklub.cz


 

 

V listopadu 2015 podpořilo IV-Nakladatelství s.r.o. činnost Nadace Naše dítě.

www.nasedite.cz