- přiložené náhledy publikací jsou bez prezentací

 

Omalovánky

Spolu s našimi partnery vydáváme omalovánky, které by měly přispět k dopravní výchově dětí. Formou hry se děti učí, jak se bezpečně pohybovat po ulici a s jakými nástrahami se v silničním provozu mohou setkat.

Formát: DIN A5

 

Klikni si

Jubileum 25 let IPA v Praze

U příležitosti 25. výročí založení IPA v Praze připravila Územní skupina 124 Praha slavnostní publikaci, v níž rekapituluje historii a dosavadní činnost české sekce IPA a informuje o jejích současných aktivitách.

Formát: DIN A4

 

Klikni si

Klikni si...

Naše nová brožura „Klikni si...“ učí děti a mladistvé zodpovědnosti při práci s internetem.

Formát: DIN A5

 

Bezpecny a klidny domov

 

Bezpečný a klidný domov

Publikace "Bezpečný a klidný domov" byla poprvé vydána v roce 2009 u příležitosti konání veletrhu PRAGOALARM. Veřejnost v ní najde užitečné rady, jak chránit svůj majetek před poškozením nebo odcizením. V neposlední řadě jsou zdůrazněny i prostředky osobní ochrany.

Formát: DIN A5

 

Peta potrebuje pomoc

 

Péťa potřebuje pomoc!

V této publikaci reaguje Mezinárodní policejní asociace na narůstající počet trestných činů páchaných na dětech. Vychází z neschopnosti dětí rozeznat nebezpečí, učí je jak reagovat a zároveň mapuje práci nejrůznějších policejních složek, které jsou připraveny dětem v ohrožení pomoci.
Celobarevná publikace Péťa potřebuje pomoc! vede děti k tomu, aby si uvědomily, že popisované příběhy se mohou stát i jim. Cílem je naučit děti, jak se mají v různých situacích zachovat a kam se mohou obrátit o pomoc. Publikace obsahuje příběhy malého chlapce Péti, mnoho obrázků, značky, telefonní čísla, dokonce i doplňovačky, jejichž prostřednictvím si děti mohou nabyté znalosti prověřit.
Jednotlivá vydání jsou opět připravována vždy pro konkrétní regiony a nové generace dětí.

Formát: DIN A5

 

Anetka potebuje pomoc

 

Anetka potřebuje pomoc …

Pokračování publikace „Péťa potřebuje pomoc!“.

Formát: DIN A5

 

Pozor Drogy

 

Pozor, drogy!

Tato publikace je určena především pro rodiče, učitele a vychovatele. Najdou zde praktické informace, jak poznat, že by dítě mohlo mít potíže s drogami, a dále rady, jak se v této krizové situaci zachovat. V publikaci je také seznam, popis a klasifikace známých i méně známých návykových látek, včetně dvou tzv. legálních – alkoholu a nikotinu. Přestože je publikace určena primárně pro dospělé, mohou v ní najít řadu užitečných a hlavně varovných informací i ti, kteří jsou drogami nejvíce ohroženi – děti a mládež.

Formát: DIN A5

 

Skolaci nejen na prazdninach

 

Školáci nejen na prázdninách

V omalovánkách "Školáci nejen na prázdninách" najdou děti spoustu užitečných informací a rad, jak si správně počínat při pobytu v přírodě. Hodně dětí v současné době tráví svůj volný čas u počítače a když o prázdninách odjedou na letní tábor nebo vyrazí na výlet, často dochází ke zbytečným úrazům či nehodám jen proto, že nevěděly, jak se v lese nebo u vody chovat. Kromě jiného se díky této publikaci děti naučí i základy první pomoci..

Formát: DIN A5

 

Vylet podzim

Vylet zima

 

Na výletě v přírodě

Tyto omalovánky jsou podzimní a zimní verzí publikace “Školáci nejen na prázdninách”.

Formát: DIN A5

 

Prv Pomoc

 

První pomoc není věda

Ve spolupráci s IV-Nakladatelstvím vydal Český červený kříž publikaci o první pomoci zaměřenou na děti. Je psána formou, která je i přes vážné téma zábavná. Krom "vědy" jak zachránit zdraví či život přináší dětem i kvízy či hádanky. Publikace vychází díky podpoře inzerentů na sudých stránkách "papírové" verze. Za podporu jim ČČK děkuje. Brožura se dostane do škol či veřejných knihoven ve všech 14 krajích ČR.

Formát: DIN A5

 

VOJTISKOVI

 

Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy

Ve spolupráci s IV-Nakladatelstvím připravil Český červený kříž již druhý ediční titul s tématikou první pomoci a názvem Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy aneb co všechno se může stát o prázdninách, který je určen především dětem a mládeži. Věříme však, že svým provedením zaujme čtenáře i jiných věkových kategorií. Tématem první pomoci a volnočasové aktivity nás tentokráte provede rodina Vojtíškova, se kterou se pobavíte, leccos si zopakujete a mnohému se naučíte.

Příručka zohledňuje zásady pro poskytování laické první pomoci obsažené v revidovaném vydání Standardů první pomoci, které vydal ČČK v prosinci roku 2012 a které jsou závaznou metodickou pomůckou pro výuku první pomoci laiků v ČR.

Formát: DIN A5

 

Omalovanky prvni pomoci

 

Omalovánky první pomoci

Spolupráce v oblasti první pomoci mezi Českým červeným křížem a IV - Nakladatelstvím s.r.o. úspěšně pokračuje realizací třetího edičního titulu, který je tentokráte určen pro naše nejmenší.

Věříme, že Omalovánky první pomoci děti nejen pobaví, ale také je seznámí zábavnou formou s tématikou poskytování první pomoci.

Autorkou omalovánek je Mgr. E. Bernatová a ilustrace vytvořil Martin Zach. Omalovánky budou distribuovány v rámci celé ČR.

Přejeme všem prima zábavu s omalovánkami.

Cílem spolupráce s IV-Nakladatelstvím s.r.o., je v duchu tradiční činnosti Červeného kříže rozšířit oblast působení na děti a mládež a vychovávat je k tak potřebné dovednosti poskytnout první pomoc.

Formát: DIN A5