Keep in Touch

Máte pro nás zprávu, komentář nebo podnět?
Napište nám jednoduše vzkaz a my se Vám co nejdříve ozveme!

Telefon

+420 222 745 460

Email

office@iv-nakladatelstvi.cz

Adresa

Hartigova 2660/141, CZ - 130 00 Praha 3

Naši renomovaní partneři


Český červený kříž

Český červený kříž

www.cervenykriz.eu | info@cervenykriz.eu

Český červený kříž (IČ 00426547) se sídlem Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6 je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži.

Český červený kříž plní zejména tyto úkoly:

 • vychovává obyvatelstvo ke znalostem první pomoci, propaguje bezpříspěvkové dárcovství krve;
 • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
 • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
 • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
 • šíří znalost mezinárodního humanitárního práva.

Český červený kříž byl Mezinárodním výborem Červeného kříže uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

www.cervenykriz.eu info@cervenykriz.eu


International Police Association (IPA) - Česká republika

International Police Association (IPA) - Česká republika

www.ipacz.cz

International Police Association (IPA) je mezinárodní organizace, jejíž členové jsou současní či bývalí policejní pracovníci bez rozdílů hodnosti. Je to největší mezinárodní sdružení policistů mající členy v 68 zemích světa.

Česká sekce vznikla na ustavujícím kongresu dne 21. března 1992, dne 6. listopadu 1992 byla Česká sekce IPA uznána v Rio de Janeiru.

Od 14. března 2015 je oficiální název naší národní sekce International Police Association – sekce Česká republika z.s., tato organizace je registrována u MV ČR pod IČO: 18235395

IPA chce:

 • podporovat přátelské vztahy a vzájemnou pomoc mezi policejními úředníky v naší zemi a zahraničí
 • napomáhat a podporovat výměnu zkušeností v policejní oblasti a přispět tak k ulehčení mezinárodní policejní spolupráce
 • svoji spolupráci s veřejností ovlivňovat obraz a představy o policii a tak pozitivně působit na vztahy mezi občany a policií
 • studijními cestami a setkáními rozšiřovat znalosti svých členů a pochopení pro problémy druhých
 • v rámci svých možností být činná a pomáhat v sociální oblasti a oblasti prevence
 • napomáhat vzájemné toleranci a přispívat k porozumění mezi národy a udržení míru


European Police Association-CZ, z.s.

European Police Association-CZ, z.s.

www.epacz.eu

European Police Association má statut nevládní (NGO) organizace se sídlem v Bruselu. Sesterská organizace v České republice je zaregistrována od října 2006 (IČ 27046842).

European Police Association - CZ v souladu se svým cílem a zaměřením na vzdělávací aktivity pro děti a mládež organizuje či odborně zaštiťuje různé vzdělávací projekty. Ve své činnosti spolupracujeme ve vybraných oblastech s různými subjekty jako je například Územní skupina č. 124 IPA Praha (International Police Association / IPA nebo s Městskou Policií v Praze.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.